Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuOgłoszenie o zamówieniuZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania - część 2 i 3
Unieważnienie postępowania - cz. 4