Nowy Statut Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - wprowadzony uchwałą nr 2037 Senatu UMW z dnia 19 czerwca 2019 r. - wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyłączeniem przepisów wskazanych w przepisach przejściowych.

Tekst jednolity Statutu (wprowadzony uchwałą nr 2090 z 18 grudnia 2019 r., ze zm.):
Statut
Załącznik nr 1 - Wizerunek godła
Załącznik nr 2 - Tekst literacki i muzyczny hymnu 
Załącznik nr 3 - Karta do głosowania wyrażająca stanowisko członka organu kolegialnego
Załącznik nr 4 - Karta do głosowania dla celów wyboru kandydata
Załącznik nr 5 - Zasady zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych UMW
Załącznik nr 6 - Regulamin postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich
Załącznik nr 7 - Regulamin wyborów


Zmiany do Statutu:
- uchwała nr 2076 senatu UMW z dnia 20 listopada 2019 r.
- uchwała nr 2090 senatu UMW z dnia 18 grudnia 2019 r.
- uchwała nr 2114 senatu UMW z dnia 29 stycznia 2020 r.
- uchwała nr 2132 senatu UMW z dnia 13 marca 2020 r.
- uchwała nr 2137 senatu UMW z dnia 9 kwietnia 2020 r.Tekst pierwotny Statutu:
Statut
Załącznik nr 1 - Wizerunek godła
Załącznik nr 2 - Tekst literacki i muzyczny hymnu 
Załącznik nr 3 - Karta do głosowania dla celów wyboru kandydata
Załącznik nr 4 - Karta do głosowania wyrażająca stanowisko członka organu kolegialnego
Załącznik nr 5 - Zasady zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych UMW
Załącznik nr 6 - Regulamin postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich
Załącznik nr 7 - Regulamin wyborów


Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wprowadzony uchwałą nr 1193 Senatu UMW z dnia 17 września 2012 r. - obowiązujący do dnia 30 września 2019 r.

Tekst obowiązujący (ujednolicony) statutu - z naniesionymi zmianami:
Statut
Załącznik nr 1 - Wizerunek godła
Załącznik nr 2 - Tekst literacki i muzyczny hymnu
Załącznik nr 3 - Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Załącznik nr 4 - Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego
Załącznik nr 5 - Karta do głosowania wyrażająca stanowisko członka organu kolegialnego
Załącznik nr 6 - Karta do głosowania dla celów wyboru kandydata
Załącznik nr 7 - Zasady zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych UMW
Załącznik nr 8 - Regulamin postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich
Załącznik nr 9 - Regulamin przyznawania nagród
Załącznik nr 10 - Regulamin przyznawania stypendium
Załącznik nr 11 - Regulamin wyborów