Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
Skład Komisji Habilitacyjnej
Recenzja - prof. M. Winnicka
Recenzja - prof. B. Machaliński
Recenzja - dr hab. E. Wąsik-Szczepanek
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Decyzja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego