Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
skład komisji habilitacyjnej
Recenzja - dr hab. P. Mikołajczak prof. nadzw.
Recenzja - prof. P. Szefer
Recenzja - prof. B. Okopień
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Decyzja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego