W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

Oferty pracy

XML

Specjalista ds. Administracyjnych w Biurze Szkoły Doktorskiej

ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych w Biurze Szkoły Doktorskiej   Główne zadania i obowiązki: · Obsługa administracyjna Biura Szkoły Doktorskiej oraz doktorantów.  · Pomoc w planowaniu i organizacji realizacji procesu kształcenia ogólnego i indywidualnego    doktorantów.  · Obsługa i aktualizacja baz danych (np....

Pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Chemii i Immunochemii

ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Chemii i Immunochemii Główne zadania i obowiązki: · Przygotowanie techniczne i organizacyjne miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów. · Przygotowanie i zabezpieczenie odczynników i roztworów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć. · Prowadzenie gospodarki...

Pracownik administracyjny w Biurze Komisji Bioetycznej (3/4 etatu)

  ogłasza nabór na stanowisko: pracownik administracyjny  w Biurze Komisji Bioetycznej (3/4 etatu)     Główne zadania i obowiązki: · Wsparcie administracyjne w pracach Komisji Bioetycznej  · Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie informacji ogólnych z zakresu zadań Komisji Bioetycznej · Prowadzenie kalendarza oraz obsługa spotkań...

Pracownik ds. BHP

ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik ds. BHP   Główne zadania i obowiązki: Wypełnianie zadań i obowiązków wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie...

Pracownik inżynieryjno - techniczny w Centrum Symulacji Medycznej

ogłasza nabór na stanowisko:  Pracownik inżynieryjno - techniczny  w Centrum Symulacji Medycznej (0,75 etatu)   Główne zadania i obowiązki: · Przygotowanie sal symulacyjnych do zajęć oraz sal do egzaminów. · Obsługa techniczna zajęć symulacyjnych w Centrum Symulacji Medycznej. · Obsługa techniczna egzaminów prowadzonych w Centrum Symulacji...

Pomoc techniczna w Dziale Eksploatacji

  ogłasza nabór na stanowisko: Pomoc techniczna w Dziale Eksploatacji   Główne zadania: · Pełnienie dyżurów w budynkach Uniwersytetu  · Wydawanie kluczy i prowadzenie z tym związanych rejestrów · Obsługa systemów monitoringu · Pomoc przy obsłudze sal wykładowych   · Realizacja obchodów  w dozorowanych budynkach  · Podejmowanie działań w...

Robotnik wykwalifikowany - elektryk

  ogłasza nabór na stanowisko Robotnik wykwalifikowany - elektryk   Główne zadania i obowiązki: Wykonywanie zleconych zadań bieżących, w tym o charakterze ogólnobudowlanym:  · Diagnostyka, naprawa i konserwacja instalacji elektroenergetycznej, instalacji sterowania i automatyki. · Sprawdzenie i naprawa urządzeń elektrycznych. · Diagnostyka i...

Pracownik inżynieryjno-techniczny ds. Biobanku

ogłasza nabór na stanowisko pracownik inżynieryjno-techniczny ds. Biobanku w Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego Główne zadania i obowiązki: · Zabezpieczenie materiału biologicznego i danych towarzyszących do badań naukowych (biobankowanie); w tym materiału od pacjentów COVID+ · Współpraca...

Specjalista ds. księgowości

ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. księgowości Główne zadania:  · Bieżąca dekretacja dokumentów finansowych, w szczególności dokumentów dotyczących delegacji, rozliczeń zaliczek. · Weryfikacja dokumentów księgowych w zakresie prawidłowości zastosowanych zasad rachunkowych i przepisów podatkowych. · Bieżąca, szczegółowa analiza  kont...

Pracownik inżynieryjno-techniczny w Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Chemicznych

ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik inżynieryjno-techniczny  w Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Chemicznych   Główne zadania i obowiązki: · Przygotowanie techniczne i organizacyjne miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów. · Przygotowanie i zabezpieczenie pomocy dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia ćwiczeń (materiały...

Specjalista inżynieryjno-techniczny ds. laboratoryjnej genetyki medycznej

ogłasza nabór na stanowisko: specjalista inżynieryjno-techniczny ds. laboratoryjnej genetyki medycznej w związku z realizacją projektu mającego na celu utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej  Główne zadania: · Obsługa laboratoryjna urządzenia do sekwencjonowania metodą NGS. · Przygotowanie materiału do sekwencjonowania.  ·...

specjalista inżynieryjno-techniczny - bioinformatyk

ogłasza nabór na stanowisko: specjalista inżynieryjno-techniczny - bioinformatyk w związku z realizacją projektu mającego na celu utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej  Główne zadania: · Obsługa zaawansowanych narzędzi bioinformatycznych stosowanych w oprogramowaniu do sekwencjonowania NGS. · Przygotowanie danych i ich obróbka w...

Pracownik inżynieryjno-techniczny w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku

ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik inżynieryjno-techniczny  w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku   Główne zadania i obowiązki: · Przygotowanie techniczne i organizacyjne miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku farmacja. · Przygotowanie i zabezpieczenie odczynników i roztworów potrzebnych do przeprowadzenia...

Specjalista ds. budżetowania

ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. budżetowania w Dziale Budżetowania i Kosztów  Główne zadania i obowiązki: · Przygotowywanie propozycji budżetów w ramach przewidywanych wpływów i wydatków.  · Wsparcie kierowników przy opracowywaniu budżetów jednostek organizacyjnych. · Bieżąca weryfikacja i monitorowanie zmian budżetów oraz okresowe...

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót budowlanych

ogłasza nabór na stanowisko Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót budowlanych Główne zadania i obowiązki: Pełnienie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi. Wykonywanie prac przygotowawczych do realizacji robót m.in. weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej, określenie zakresu robót. Opracowywanie...

Pracownik inżynieryjno-techniczny w  Katedrze i Klinice Angiologii i Chorób Wewnętrznych

  ogłasza nabór na stanowisko Pracownik inżynieryjno-techniczny w  Katedrze i Klinice Angiologii i Chorób Wewnętrznych     Główne zadania i obowiązki: Realizacja zadań w projekcie „PURE” - „Prospective Urban and Rural Epidemiological Study”, w tym m.in.: · obsługa administracyjna uczestników projektu, w tym zaproszenie do udziału w badaniu,...

Specjalista ds. planowania i analiz ekonomicznych

ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. planowania i analiz ekonomicznych Główne zadania i obowiązki: Udział w opracowaniu rocznego planu rzeczowo-finansowego Uczelni zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawie o finansach publicznych. Udział w opracowaniu dla Ministerstwa Zdrowia materiałów do projektu ustawy budżetowej - z...

Specjalista ds. kształcenia specjalizacyjnego w Centrum Kształcenia Podyplomowego

  ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. kształcenia specjalizacyjnego w Centrum Kształcenia Podyplomowego     Główne zadania i obowiązki: Obsługa administracyjna procesu kształcenia specjalizacyjnego oraz kursów specjalizacyjnych w języku polskim i angielskim. Obsługa spraw osobowych stażystów, specjalistów obcokrajowców...

Bibliotekarz (umowa na zastępstwo)

  ogłasza nabór na stanowisko: Bibliotekarz  (umowa na zastępstwo)     Główne zadania i obowiązki: · Udostępnianie, wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów dokumentów bibliotecznych wraz z rejestracją w systemie bibliotecznym Prolib  · Kompleksowa obsługa użytkowników Biblioteki Głównej UMW w zakresie zapisów, aktywowania kont czytelniczych,...

Specjalista ds. elektronicznego zarządzania dokumentacją

ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. elektronicznego zarządzania dokumentacją  w Dziale Zarządzania Dokumentacją      Główne zadania i obowiązki:   Administrowanie systemem EZD Prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników z obsługi systemu EZD oraz wspieranie użytkowników w pracy w systemie Nadzorowanie prawidłowości...

Pracownik inżynieryjno-techniczny w Katedrze Biochemii Farmaceutycznej

ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik inżynieryjno-techniczny  w Katedrze Biochemii Farmaceutycznej  Główne zadania: Przygotowywanie i zabezpieczenie pomocy dydaktycznych w tym przygotowywanie odczynników do ćwiczeń. Przygotowanie techniczne i organizacyjne miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych. Obsługa i drobna konserwacja aparatury i...

Koordynator Usług Badawczych w Centrum Transferu Technologii

  ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator Usług Badawczych w Centrum Transferu Technologii     Główne zadania: · Realizacja procesu sprzedaży usług badawczych · Identyfikacja usług badawczych  · Zarządzanie procesem tworzenia i rozwoju portfolio usług badawczych  · Zarządzanie procesem reklamacji w odniesieniu do świadczonych przez Uczelnię...

Samodzielny referent ds. obsługi administracyjnej w Katedrze Zdrowia Populacyjnego

ogłasza nabór na stanowisko: Samodzielny referent ds. obsługi administracyjnej   w Katedrze Zdrowia Populacyjnego Główne zadania i obowiązki: Pracownik będzie zaangażowany w realizację projektu PICTURE. · Obsługa administracyjna uczestników projektu (m.in. zaproszenie do udziału w badaniu, koordynacja terminów). · Organizacja i obsługa przepływu...