Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020, wprowadzony uchwałą nr 2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
- uchwała nr 2017 Senatu UMW z dnia 24 kwietnia 2019 r.
- załącznik do uchwały - Regulamin studiów

Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019, wprowadzony uchwałą nr 1871 Senatu UMW z dnia 25 kwietnia 2018 r. ze zm.

- uchwała nr 1871 Senatu UMW z dnia 26 kwietnia 2018 r.
- załącznik do uchwały - Regulamin studiów

- zmiana do Regulaminu studiów obowiązująca od roku akademickiego 2019/2020  - Uchwała nr 1886 Senatu UMW z dnia 23 maja 2018 r.


Załączniki:

uchwała nr 1871 Senatu UMW z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Regulamin studiów
Uchwała nr 1886
Uchwała nr 2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Załącznik do uchwały nr 2017 - Regulamin Studiów 2019/2020