Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019, wprowadzony uchwałą nr 1871 Senatu UMW z dnia 25 kwietnia 2018 r. ze zm.

- uchwała nr 1871 Senatu UMW z dnia 26 kwietnia 2018 r.
- załącznik do uchwały - Regulamin studiów

- zmiana do Regulaminu studiów - uchwała nr 1886 Senatu UMW z dnia 23 maja 2018 r. - zmiana obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020


Załączniki:

uchwała nr 1871 Senatu UMW z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Regulamin studiów