1. Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018, wprowadzony uchwałą nr 1755 Senatu UMW z dnia 29 marca 2017 r.:

- uchwała nr 1755 Senatu UMW z dnia 29 marca 2017 r.
- załącznik do uchwały - Regulamin studiów

2. Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019, wprowadzony uchwałą nr 1871 Senatu UMW z dnia 26 kwietnia 2018 r. ze zm.

- uchwała nr 1871 Senatu UMW z dnia 26 kwietnia 2018 r.
- załącznik do uchwały - Regulamin studiów


Załączniki:

uchwała nr 1755 Senatu UMW z dnia 29 marca 2017 r
Regulamin studiów 2017/2018
uchwała nr 1871 Senatu UMW z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Regulamin studiów 2018/2019