Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 (siedem) części osobno ocenianych:

Cześć 1 - Odczynniki zwykłe
Część 2 – Odczynniki firm: Aviscera Bioscience, Biotium, Biovendor, Cloud-Clone Corp, Diaclone SAS, Immundiagnostik Systems, Immundiagnostik AG, Mercodia, Pan-Biotech GmbH, Raybiotech, Testline, Zytomed Systems
Część 3 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne firmy Qiagen
Część 4 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne firmy Becton Dickinson
Część 5 - Odczynniki firm: Biorbyt, Cayman Chemicals, Clontech, EIAab, GenomeME, Jackson Immunoresearch, Takara Bio, ScienCell, Vector Laboratories, Stemcell
Część 6 - Odczynniki firm: Novus, Tocris oraz R&D,
Część 7 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne firmy Dako

 

Link do dokumentacji postępowania:

https://umed-wroc.logintrade.net/zapytania_email,84198,ec8b57df2677669b6711b89585fbab7e.htmlZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
PN-32 zmiana ogłoszenia o zamówieniu
PN-32 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na części 2,3,6 i 7