Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu reguluje uchwała nr 2059 Senatu UMW z dnia 23 września 2019 r.


Zmiany:
- uchwała 2131/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.

- uchwała 2170/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

- uchwała 2178/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

 

UWAGA - tekst obowiązujący (ujednolicony) jest dostępny na stronie internetowej Uczelni - link

 Załączniki:

Uchwała nr 2059/2020
Uchwała nr 2131/2020
Uchwała nr 2170/2020
Uchwała nr 2178/2020