Zasady i tryb przyjmowania na studia w UMW na rok akademicki 2021/2022 reguluje:

- Uchwała nr 2169 z 27 maja 2020 r. w sprawie w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2020/2021
link
Załączniki:

Uchwała nr 2169/2020
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5