Zasady i tryb przyjmowania na studia w UMW na rok akademicki 2021/2022 reguluje:

- Uchwała nr 2169 z 27 maja 2020 r. w sprawie w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2020/2021
link

Zmiany:

- uchwała nr 2284 Senatu UMW z dnia 31 marca 2021 r.

- uchwała nr 2299 Senatu UMW z dnia 28 kwietnia 2021 r.Załączniki:

Uchwała nr 2169/2020
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Obowiązujący załącznik nr 1
Obowiązujący załącznik nr 2
Obowiązujący załącznik nr 4
Obowiązujący załącznik nr 5