Programy studiów wprowadzone uchwałą nr 2159 Senatu UMW z dnia 29 kwietnia 2020 r.

- uchwała 2159/2020
Załączniki:

uchwała 2159/2020
załącznik nr 1 do uchwały 2159/2020
załącznik nr 2 do uchwały 2159/2020