Programy studiów wprowadzone uchwałą nr 2159 Senatu UMW z dnia 29 kwietnia 2020 r.

- uchwała 2159/2020

Zmiany:

- uchwała 2207/2020 z 29.09.2020

- uchwała 2224/2020 z 28.10.2020

 Załączniki:

uchwała 2159/2020
załącznik nr 1 do uchwały 2159/2020
załącznik nr 2 do uchwały 2159/2020
uchwała 2207/2020
załącznik nr 1 do uchwały 2207/2020
załącznik nr 2 do uchwały 2207/2020
uchwała nr 2224/2020
załącznik nr 1 do uchwały 2224/2020
załącznik nr 2 do uchwały 2224/2020