Programy studiów wprowadzone uchwałą nr 2158 Senatu UMW z dnia 29 kwietnia 2020 r.

- uchwała 2158/2020Załączniki:

załącznik nr 1 do uchwały 2158/2020
uchwała 2158/2020
załącznik nr 2 do uchwały 2158/2020