Programy studiów wprowadzone uchwałą nr 2158 Senatu UMW z dnia 29 kwietnia 2020 r.

- uchwała 2158/2020

Zmiana:

- uchwała 2206/2020 z 29.09.2020

 

 Załączniki:

uchwała 2158/2020
załącznik nr 1 do uchwały 2158/2020
załącznik nr 2 do uchwały 2158/2020
uchwała 2206/2020
załącznik nr 1 do uchwały 2206/2020
załącznik nr 2 do uchwały 2206/2020