Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
Skład Komisji Habilitacyjnej
Recenzja - prof. dr hab. A. Budzyński
Recenzja - prof. T. Banasiewicz
Recenzja - dr hab. Z. Nawrat
Decyzja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Uzasadnienie Uchwały Komisji Habilitacyjnej