Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
Skład Komisji Habilitacyjnej
Recenzja - prof. dr hab. A. Budzyński
Recenzja - prof. T. Banasiewicz