Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek dr B. Osiecka
autoreferat dr B. Osiecka
skład Komisji Habilitacyjnej dr B. Osiecka