Informacje dla kandydatów na studia znajdują się na stronie internetowej rekrutacji, pod adresem: 
https://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/ 

Informacje dla studentów znajdują się na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich, pod adresem:
https://www.studenci.umed.wroc.pl/dss

oraz na wydziałowych stronach internetowych, odpowiednio:
Wydział Lekarski: link
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny: link
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej: link
Wydział Nauk o Zdrowiu: link

Dla studentów studiujących w języku angielskim informacje dostępne są pod adresem: link