Informacje dla kandydatów na studia znajdują się na stronie internetowej rekrutacji, pod adresem: https://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/ 

Informacje dla studentów znajdują się na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich, pod adresem: https://www.studenci.umed.wroc.pl/dss oraz na wydziałowych stronach internetowych.