Biuro Rektora

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
tel.: 71 784 10 01 / faks: 71 784 01 09
e-mail: rektor@umed.wroc.pl

W skład Biura Rektora wchodzą:

Sekretariat Prorektora ds. Nauki
tel.: 71 784 10 11, 784 10 12 / faks: 71 784 10 13
e-mail: rn@umed.wroc.pl

Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki
tel.: 71 784 10 09, 784 10 08 / faks: 71 784 00 04
e-mail: rd@umed.wroc.pl

Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych
tel.: 71 784 10 05, 784 10 06 / faks: 71 784 00 04
e-mail: rk@umed.wroc.pl

Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju Uczelni
tel.: 71 784 16 65 / faks: 71 784 10 13
e-mail: ru@umed.wroc.pl