Biuro Rektora

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław

Dyrektor
mgr Monika Maziak
tel. + 48 71 784 10 51
e-mail: monika.maziak@umw.edu.pl

Z-ca dyrektora
mgr Monika Zawisza
tel.: +48 71 784 10 96
faks: +48 71 784 01 09
e-mail: rektor@umw.edu.pl

Kancelaria Rektora

mgr Mirela Kaczmarz
tel. +48 71 784 17 25

Angelika Mazur
tel.: +48 71 784 10 01
faks: 71 784 01 09
e-mail: rektor@umw.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. Nauki
mgr Marzenna Wroczyńska
tel. 48 71 784 10 12
e-mail: rn@umw.edu.pl
 
Sekretariat Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki
mgr Magdalena Różyc
tel.: 71 784 10 09
e-mail: rd@umw.edu.pl
mgr Anna Betlej
tel.: 71 784 10 08
e-mail: rd@umw.edu.pl
 
Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych
mgr Aleksandra Pomian
tel.: 71 784 10 05, 71 784 10 06
e-mail: rk@umw.edu.pl
 
Sekretariat Prorektora ds. Strategii Rozwoju Uczelni
mgr Anna Ferek
tel.: 71 784 16 65
e-mail: ru@umw.edu.pl
 
Sekretariat Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem
mgr Joanna Marchewka
tel. : 71 784 10 13
e-mail : rw@umw.edu.pl