Wydział Lekarski

Dziekan – prof. dr hab. Andrzej Hendrich
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarskim
Prodziekan ds. kształcenia podyplomowego
Prodziekan ds. kształcenia w języku angielskim

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Dziekan – prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Wydział Farmaceutyczny

Dziekan – prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
Prodziekan ds. kierunku Farmacja
Prodziekan ds. kierunku Analityka Medyczna

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan – dr Piotr Karniej
Prodziekan ds. rozwoju i organizacji
Prodziekan ds. studentów