Wydział Lekarski

Dziekan – prof. dr hab. Andrzej Hendrich
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarskim - dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw.
Prodziekan ds. kształcenia podyplomowego - dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw.
Prodziekan ds. kształcenia w języku angielskim - prof. dr hab. Beata Sobieszczańska

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Dziekan – prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko
Prodziekan ds. studiów w języku angielskim - prof. dr hab. Joanna Antoszewska-Smith

Wydział Farmaceutyczny

Dziekan – prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
Prodziekan ds. kierunku Farmacja - prof. dr hab. Witold Musiał
Prodziekan ds. kierunku Analityka Medyczna - dr hab. Iwona Bil-Lula

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan – prof. dr hab. Joanna Rosińczuk
Prodziekan ds. rozwoju i organizacji - dr Anna Kołcz
Prodziekan ds. studentów - dr Piotr Karniej