Wydział Lekarski

Dziekan – prof. dr hab. Andrzej Hendrich

 

Wydział Farmaceutyczny

Dziekan – prof. dr hab. Agnieszka Piwowar

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan – prof. dr hab. Joanna Rosińczuk