Wydział Lekarski

Dziekan – prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Prodziekan ds. Nauki – prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów,

Prodziekan ds. Studentów – dr hab. Paweł Domosławski,

Prodziekan ds. Studiów w języku angielskim – prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Prodziekan ds. Socjalnych – dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka

 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Dziekan – prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko

Prodziekan ds. Naukowych – dr hab. Oktawia Mazanowska

Prodziekan ds. Studenckich - dr n. med. Jan Nienartowicz

Prodziekan ds. Studiów w języku angielskim - dr hab. Joanna Antoszewska-Smith, prof. nadzw.

 

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Dziekan – prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

Prodziekan ds. Naukowych – prof. dr hab. Magdalena Krajewska

Prodziekan ds. Dydaktyki – prof. dr hab. Tomasz Wróbel

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału – dr hab. Katarzyna Zatońska

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Dziekan – prof. dr hab. Halina Grajeta

Prodziekan ds. Oddziału Analityki Medycznej – prof. dr hab. Halina Milnerowicz

Prodziekan ds. Nauki – dr hab. Izabela Fecka

Prodziekan ds. Studentów – dr hab. Bożena Karolewicz

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan – prof. dr hab. Joanna Rosińczuk

Prodziekan ds. Naukowych – dr hab. Tomasz Szydełko

Prodziekan ds. Studentów – dr Piotr Karniej

Prodziekan ds. Rozwoju – prof. dr hab. Dariusz Janczak