Wydział Lekarski

Dziekan – prof. dr hab. Andrzej Hendrich
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarskim - dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw.
Prodziekan ds. kształcenia podyplomowego - dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw.
Prodziekan ds. kształcenia w języku angielskim - prof. dr hab. Beata Sobieszczańska

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Dziekan – prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym - prof. dr hab. Tomasz Konopka

Prodziekan ds. kształcenia w języku angielskim - dr hab. Maciej Dobrzyński, prof. uczelni

Wydział Farmaceutyczny

Dziekan – prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
Prodziekan ds. kierunku Farmacja - prof. dr hab. Witold Musiał
Prodziekan ds. kierunku Analityka Medyczna - dr hab. Iwona Bil-Lula

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

p. o. Dziekana – dr Anna Kołcz
Prodziekan ds. rozwoju i organizacji - dr hab. Aleksandra Królikowska
Prodziekan ds. studentów - dr Monika Przestrzelska, prof. uczelni