W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora USK we Wrocławiu

Załącznik do uchwały nr 1/2022 Komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU
NA STANOWISKO DYREKTORA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

 

§ 1.

1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przeprowadza Komisja w składzie:

1)      radca prawny Dominika Szachniewicz- Przewodniczący Komisji,

2)      prof. dr hab. Dariusz Janczak – Członek Komisji,

3)      prof. dr hab. Piotr Dzięgiel – Członek Komisji,

4)      dr hab. Tomasz Zatoński, prof. Uczelni – Członek Komisji,

5)      Marcin Urban – Członek Komisji.

2. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez Komisję konkursową kandydata, które jest dokonywane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.


§ 2.

1.      Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po stwierdzeniu ich kompletności uznaje, czy w postępowaniu konkursowym uczestniczy wymagana liczba kandydatów (co najmniej dwóch).

2.      Oferty nie spełniające wymagań formalnych, w szczególności nie zawierające wszystkich wymaganych danych lub dokumentów są odrzucane i nie podlegają uzupełnieniu. 

3.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu postępowania konkursowego i o terminie posiedzenia Komisji konkursowej. Zawiadomienia dokonuje się z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem.

4.      Jeśli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej 2 kandydatów, albo żaden z kandydatów nie został zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu, Przewodniczący Komisji zawiadamia o tym fakcie Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

5.      Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie pytań dodatkowych zadawanych przez członków komisji konkursowej.

6.      Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie.

7.      W posiedzeniach komisji konkursowej poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.

8.      Posiedzenia komisji konkursowej za zgodą członków komisji konkursowej i kandydatów mogą być utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Nagrania mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowią załącznika do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej. Nagrania zostaną niezwłocznie usunięte po wykorzystaniu na potrzeby sporządzenia protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.
 


§ 3.


1. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos.

2. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach do głosowania zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, oznaczonych pieczęcią właściwego podmiotu, nadrukiem lub naklejką, zawierającymi nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON właściwego podmiotu.

3. Głosowanie jest dokonywane poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skreślenie nazwisk pozostałych kandydatów.

4. Głos jest nieważny w przypadku:

1) pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata;

2) braku skreśleń.

5. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.

6. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i jest traktowana jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.


§ 4.


W przypadku odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu albo w przypadku niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata.

 


 

Powiadom znajomego