W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

Nabór na stypendystę w konkursie SONATA 17

Nabór stypendysty do projektu Sonata 17

Oferta pracy – stypendysta/student/doktorant
 
Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Biochemii i Immunochemii, Wrocław
Nazwa stanowiska: stypendysta/student/doktorant
Tytuł projektu: „Wpływ COVID-19 na poziom końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGEs) i innych wykładników stresu oksydacyjnego u pacjentów z cukrzycą i ze schyłkową niewydolnością nerek na tle cukrzycy”

Wymagania od kandydata:

Posiada podstawowe umiejętności pracy laboratoryjnej

Zakres Prac:

Przeprowadzanie testów ELISA

Typ konkursu NCN: Sonata 17 – NZ
Termin składania ofert: 07.06.2023
Forma składania ofert: e-mail

Warunki współpracy:

Wynagrodzenie: Stypendium w ramach projektu Sonata 17 w miesięcznej wysokości: 4250 zł brutto-brutto w okresie od 01.07.2023 – 30.06.2025

 
Dodatkowe informacje:

Dokumentację (CV z opisem dorobku naukowego i danymi do kontaktu) należy składać drogą e-mailową na skrzynkę mailową: agnieszka.bronowicka-szydelko@umw.edu.pl
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 03.10.2022
Planowany czas trwania projektu: 36  miesięcy 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.06.2023


Uwaga: Prosimy o złożenie oświadczenia, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń z NCN nie przekracza 5 000 zł miesięcznie. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko stypendysta/student/doktorant                                                                        
Zgodnie z art. 13 RODO, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu informuje, że: 

1. Administratorem podanych w niniejszej umowie danych osobowych Stypendysty jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, reprezentowany przez Rektora.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o finansowanie stypendium naukowego w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki SONATA 17 „Wpływ COVID-19 na poziom końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGEs) i innych wykładników stresu oksydacyjnego u pacjentów z cukrzycą i ze schyłkową niewydolnością nerek na tle cukrzycy”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administrator przetwarza dane także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rachunkowych i archiwizacyjnych na, podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych będą: Narodowe Centrum Nauki na potrzeby kontroli prawidłowej realizacji projektu, a także inne podmioty i organy w sytuacji, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług IT.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji projektu i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu, zawartej z Narodowym Centrum Nauki, a następnie w celach archiwizacyjnych – przez okres przewidziany przepisami prawa.  

6.  W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach, Stypendyście przysługuje prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO). W przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o finansowanie stypendium. Odmowa podania danych spowoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

 W ramach w/w. konkursu wyłoniony został Pan Andrzej Korpacki.

 

Powiadom znajomego