W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umw.edu.pl

 

Zamówienia publiczne:

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

https://www.umw.edu.pl/zamowienia-publiczne

nabór stypendysty SONATA 15

Nabór stypendysty do projektu Sonata 15

Oferta pracy –student-stypendysta
 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Wrocław
Nazwa stanowiska: student-stypendysta (do projektu Sonata - 15)

Wymagania od kandydata:

dyplom licencjata lub magistra biotechnologii, nauk medycznych lub w pokrewnej dziedzinie nauk przyrodniczych, uzyskany do 30 września 2019
posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu roślinnych kultur in vitro  
posiada udokumentowane doświadczenie w pracy w warunkach aseptycznych hodowli in vitro, w tym sporządzaniu podłoży hodowlanych i pasażowaniu materiału biologicznego
posiada udokumentowane doświadczenie w pracach doświadczalnych z zakresu analiz fizykochemicznych w tym izolacji RNA i DNA oraz wykrywaniu białek metodą Western Blot
Zakres prac:

znajomość rozpuszczalników organicznych i nieorganicznych stosowanych do ekstrakcji oraz w zakresie separacji alkaloidów izochinolinowych zawartych w ekstraktach roślinnych,  
umiejętności w zakresie technik chromatograficznych,
umiejętność przygotowywania roztworów,
umiejętność pracy  w warunkach aseptycznych.
Opis zadań:

pomoc w przygotowywaniu podłoży hodowlanych i pasażowanie materiału biologicznego
Przygotowywanie i ekstracja materiału roślinnego do analiz fitochemicznych
Przygotowanie próbek do analizy HPLC
Wykonywanie TLC do monitorowania poziomów alkaloidów

Typ konkursu NCN: Sonata 15 – NZ
Termin składania ofert: 31.08.2021
Forma składania ofert: e-mail

Warunki współpracy:

Wynagrodzenie: Stypendium w ramach projektu Sonata 15 w miesięcznej wysokości: 1 500 zł brutto-brutto w okresie od 01.11.2021 – 30.06.2022
 

Dodatkowe informacje:

Dokumentację (CV z opisem dorobku naukowego i danymi do kontaktu) należy składać drogą e-mailową na adres: sylwia.zielinska@umed.wroc.pl 
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 22.07.2020
Planowany czas trwania projektu: do 36 miesięcy


Uwaga: Prosimy o dopisanie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści i jednocześnie informujemy, iż oferty bez w/w oświadczenia nie będą rozpatrywane (będą usuwane niezwłocznie po wpłynięciu).

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko student – stypendysta. Powyższa zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie CV, liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku procesu rekrutacyjnego."

W drodze konkursowej wyłoniona została kandydatka: Monika Wójcik

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko student - stypendysta

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronnie danych osobowych - RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem", reprezentowany przez Rektora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego związanego z ofertą pracy na stanowisku student – stypendysta w Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda,

2) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie danych szczególnych kategorii, o ile dane takie będą podane.

Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty wpłynięcia aplikacji. Przed upływem tego terminu Administrator usunie dane osobowe, jeżeli udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie przez Panią/Pana wycofana.
W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane