W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umw.edu.pl

 

Zamówienia publiczne:

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

https://www.umw.edu.pl/zamowienia-publiczne

Nabór stypendysty do projektu SONATA BIS 6

Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej
Typ konkursu NCN: SONATA BIS 6 – NZ
Tytuł projektu: „Udział ultra krótkich pulsów elektrycznych w indukcji stresu oksydacyjnego oraz ocena przeciwnowotworowego potencjału elektroporacji  nanosekundowej (nsPEF) w nowotworach jelita grubego na modelu in vitro i in vivo”

Nazwa stanowiska: DOKTORANT/STUDENT - STYPENDYSTA

Wymagania:
- student co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub ukończone studia magisterskie ze specjalnością biologia, biotechnologia, bioinżynieria lub pokrewne,
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej i prowadzeniu hodowli komórkowej,
- kwalifikacje wykonywania procedur in vivo,
- doświadczenie w następujących technikach: badania immunocytochemiczne i immunofluorescencyjne, analiza facs (cytometria przepływowa), mikroskopia konfokalna i fluorescencyjna,
- umiejętność pracy zespołowej,
- dobra znajomość języka angielskiego

Opis zadań:
Zadania 7-10 w projekcie:
 Ocena stopnia zahamowania wzrostu nowotworu MC38 po zastosowaniu optymalnego schematu metody nsPEF w obecności i bez jonów wapnia
 Określenie wpływu metody nsPEF na indukcję przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej w mysim modelu raka jelita grubego (MC38)
 Ocena wpływu metody nsPEF w obecności i bez jonów wapnia na modelu lekoopornym (LoVo DX) i wrażliwym (LoVo) ludzkiego raka okrężnicy in vivo.
 Immunohistochemiczne analizy tkanek nowotworowych. W ramach powyższych zadań nadzór nad hodowlą linii ludzkich i mysich używanych w projekcie
Warunki współpracy:
 umowa stypendialna na okres 6 miesięcy
 stypendium przewidziane w projekcie wynosi 3 000,00 zł. miesięcznie brutto przez cały okres trwania umowy stypendialnej (wynagrodzenie łączne: 18 000,00 zł brutto)
 Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2021 

Termin składania ofert: do 15 czerwca 2021 r.

Dodatkowe informacje:
Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN i UMW. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie. Wyniki konkursu (należy rozumieć: imię i nazwisko stypendysty) zostaną podane do publicznej wiadomości.
Forma składania ofert:
Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy kierownika projektu Julita Kulbacka e-mail: julita.kulbacka@umed.wroc.pl w tytule wiadomości: rekrturacja_doktorant_imię_nazwisko”.
Dokumenty aplikacyjne proszę wysłać w jednym pliku w pdf.

Miejsce realizacji zadań: Uniwersytet Medyczny im. Piatów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej
Wymagane dokumenty:
 List motywacyjny (w tym dane kontaktowe).
 Życiorys – CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych,
wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.
 Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra w przypadku ukończonych studiów
 List rekomendacyjny od promotora lub opiekuna bezpośrednio współpracującego z kandydatem.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie w CV następujących oświadczeń i jednocześnie informujemy, iż oferty bez w/w oświadczeń nie będą rozpatrywane.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zamieszczoną w treści tego ogłoszenia

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Powyższa zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie CV, liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.

W drodze konkursowej wyłoniona została kandydatka: Zofia Łapińska.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu rekrutacji do pracy, a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
4) Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
5) Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania procesu rekrutacji oraz 2 miesięcy od dnia jej zakończenia, nie dłużej jednak, niż 12 miesięcy od dnia złożenia przez Panią/Pana aplikacji o przyjęcie do pracy;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
7) Cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

9) Administrator nie stosuje „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane