W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umw.edu.pl

 

Zamówienia publiczne:

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

https://www.umw.edu.pl/zamowienia-publiczne

Nabór stypendysty do projektu SONATA 13

Nazwa jednostki: Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Nazwa stanowiska: Doktorant stypendysta 

Wymagania: 

·         Tytuł magistra w dziedzinie biologii, biotechnologii lub w pokrewnych dyscyplin;

·         Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

·         Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i elektrofizjologii będzie dodatkowym atutem;

·         Zainteresowanie pracą naukową, umiejętność pracy w zespole. 

Opis zadań: Zadaniem doktoranta będzie realizacja zadań badawczych przewidzianych w ramach projektu SONATA „Czteroczęściowa synapsa hamująca ­ rola macierzy zewnątrzkomórkowej, białek adhezyjnych oraz astrocytów w plastyczności synaps GABAergicznych”. Celem projektu jest zbadanie roli złożonej sieci oddziaływań pomiędzy komponentami macierzy zewnątrzkomórkowej, białkami adhezyjnymi, proteazami zewnątrzkomórkowymi oraz czynnikami uwalnianymi przez pobliskie astrocyty w mechanizmach plastyczności synaps hamujących w hipokampie. W projekcie stosowane będą nowoczesne techniki biologii molekularnej oraz elektrofizjologii w modelu mysim. 

Doktorant będzie uczestniczył w pisaniu sprawozdań i publikacji oraz prezentował wyniki na konferencjach naukowych. 

Typ konkursu NCN: SONATA 13 – NZ 

Termin składania ofert: 22 grudnia 2020 r., 12:00 

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia: Umowa stypendialna na okres 6 miesięcy. Kwota stypendium 2500 PLN. 

Dodatkowe informacje: 

Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN i UMW. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o wynikach 1 etapu rekrutacji oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Wyniki konkursu (należy rozumieć: imię i nazwisko stypendysty) zostaną podane do publicznej wiadomości.

Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów na adres mailowy kierownika projektu grzegorz.wiera@umed.wroc.pl: CV z opisem wykształcenia, staży, stypendiów, udziału w projektach badawczych, listy ewentualnych publikacji i wystąpień konferencyjnych oraz innej działalności naukowej.

Prosimy o dopisanie w CV następujących oświadczeń i jednocześnie informujemy, iż oferty bez w/w oświadczeń nie będą rozpatrywane.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zamieszczoną w treści tego ogłoszenia

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Powyższa zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie CV, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej  „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora; 

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl ;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu rekrutacji do pracy, a podstawą prawną przetwarzania danych jest  Pani/Pana zgoda. 

4)  Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

5)  Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania procesu rekrutacji oraz 2 miesięcy od dnia jej zakończenia, nie dłużej jednak, niż 12 miesięcy od dnia złożenia przez Panią/Pana aplikacji o przyjęcie do pracy;

6)  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;

7)  Cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

9)  Administrator nie stosuje „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

W drodze konkursowej wyłoniona została kandydatka: Anna Lech.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane