W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umw.edu.pl

 

Zamówienia publiczne:

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

https://www.umw.edu.pl/zamowienia-publiczne

Nabór stypendysty do projektu OPUS 16

Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii

Nazwa stanowiska: Doktorant

Typ konkursu NCN: OPUS 16, Tytuł projektu: „Badanie mechanizmów plastyczności transmisji GABAergicznej w interneuronach i komórkach piramidowych hipokampa myszy”.

Wymagania: 

·         ukończone studia magisterskie na kierunku biologia, biotechnologia, fizyka, chemia lub pokrewnym

·         dobra znajomość języka angielskiego 

·         preferowani kandydaci z doświadczeniem w badaniach z zastosowaniem: metod elektrofizjologicznych w szczególności patch-clamp, w hodowlach komórkowych, umiejętność opisu procesów z zastosowaniem kinetyki reakcji chemicznych i pokrewnych metod.  

Opis zadań:

Zwycięzca konkursu będzie uczestniczyć w realizacji projektu OPUS pt. „Badanie mechanizmów plastyczności transmisji GABAergicznej w interneuronach i komórkach piramidowych hipokampa myszy” (UMO-2018/31/B/NZ4/01998). Do zadań wykonawcy należeć będzie wykonywanie doświadczeń elektrofizjologicznych z zastosowaniem techniki pomiaru potencjałów polowych i patch-clamp na neuronach w hodowli i w skrawkach mózgowych. Dodatkowo w naszych badaniach planujemy zastosowanie metod optogenetyki, laserowego „uncagingu” glutaminianu lub GABA oraz innych metod biologii komórkowej i molekularnej. Celem tych badań jest opisanie mechanizmów molekularnych GABAergicznej plastyczności synaptycznej w hipokampie. 
 

Warunki współpracy:

- umowa stypendialna na okres 10 miesięcy

- Stypendium przewidziane w projekcie wynosi 1000 zł przez cały okres trwania umowy stypendialnej

Termin rozpoczęcia pracy: 1 grudnia 2020 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2020 r., godz. 12.00

Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN i UMW. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po zamknięciu terminu składania aplikacji. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o wynikach 1 etapu rekrutacji oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Wyniki konkursu (należy rozumieć: imię i nazwisko stypendysty) zostaną podane do publicznej wiadomości.

Forma składania ofert: 

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy kierownika projektu prof. dr hab. Jerzego Mozrzymasa, e-mail: jerzy.mozrzymas@umed.wroc.pl w tytule wiadomości: Rekturacja_doktorant_imię_nazwisko”. 

Dokumenty aplikacyjne proszę wysłać w jednym pliku w pdf.

Miejsce realizacji zadań: Uniwersytet Medyczny im. Piatów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii

Wymagane dokumenty:

Kandydaci proszeni są o przesyłanie CV do prof. Jerzego Mozrzymasa: jerzy.mozrzymas@umed.wroc.pl

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie w CV następujących oświadczeń i jednocześnie informujemy, iż oferty bez w/w oświadczeń nie będą rozpatrywane.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zamieszczoną w treści tego ogłoszenia

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Powyższa zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie CV, liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej  „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu rekrutacji do pracy, a podstawą prawną przetwarzania danych jest  Pani/Pana zgoda. 

4) Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

5) Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania procesu rekrutacji oraz 2 miesięcy od dnia jej zakończenia, nie dłużej jednak, niż 12 miesięcy od dnia złożenia przez Panią/Pana aplikacji o przyjęcie do pracy;

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;

7) Cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

9) Administrator nie stosuje „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

W drodze konkursowej wyłoniona została kandydatka: Anna Lech.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane