W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umw.edu.pl

 

Zamówienia publiczne:

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

https://www.umw.edu.pl/zamowienia-publiczne

Stypendysta w projekcie NCN

Typ konkursu NCN:

OPUS16, tytuł projektu: „Znaczenie mikroflory oraz przepuszczalność bariery jelita grubego w patofizjologii schizofrenii – w poszukiwaniu uwarunkowań podprogowego stanu zapalnego i dysregulacji metabolicznej”

Nazwa stanowiska: Student/Doktorant

Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wymagania:

•          absolwent kierunków biologia, biotechnologia, psychologia lub medycyna

•          osoby z dobrą, udokumentowaną (autorstwo lub współautorstwo artykułów) znajomością problematyki zaburzeń psychotycznych

•          osoby z podstawowymi umiejętnościami w zakresie analizy statystycznej

•          osoby posiadającej wiedzę z obszaru znaczenia mikroflory jelitowej w rozwoju zaburzeń psychicznych

•          osoby z płynną znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie


Opis zadań:

Praca w ramach projektu będzie dotyczyć głównie:

•          koordynacji zadań badawczych przewidzianych w projekcie

•          udziału w procesie rekrutacji uczestników badania

•          zaangażowania w analizę uzyskanych wyników

•          przygotowywania publikacji naukowych pod nadzorem kierownika projektu

 

Warunki współpracy:

  • umowa stypendialna na okres 33 miesięcy
  • stypendium przewidziane w projekcie wynosi max. 1090,90 zł miesięcznie brutto przez cały okres trwania umowy stypendialnej (wynagrodzenie łączne: 36000 zł brutto)
  • Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2019 r.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.09.2019 r.


Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN i UMW. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po zamknięciu terminu składania aplikacji. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o wynikach 1 etapu rekrutacji oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych.


Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.


Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim w dniach 18 – 20 września 2019 r.

Wyniki konkursu (należy rozumieć: imię i nazwisko stypendysty) zostaną podane do publicznej wiadomości.

Forma składania ofert:

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy kierownika projektu dr hab. Błażeja Misiaka e-mail: blazej.misiak@umed.wroc.pl w tytule wiadomości: rekrturacja_doktorant_imię_nazwisko”.

Dokumenty aplikacyjne proszę wysłać w jednym pliku w pdf.


Miejsce realizacji zadań: Uniwersytet Medyczny im. Piatów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Katedra i Zakład Genetyki, Katedra i Klinika Psychiatrii

 

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • List motywacyjny,
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • Informacja o osiągnięciach naukowych (w tym wykaz publikacji, przyznane nagrody i wyróżnienia, udział w projektach badawczych).

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie w CV następujących oświadczeń i jednocześnie informujemy, iż oferty bez w/w oświadczeń nie będą rozpatrywane.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zamieszczoną w treści tego ogłoszenia”

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Powyższa zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie CV, liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.”

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej  „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora;

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl ;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu rekrutacji do pracy, a podstawą prawną przetwarzania danych jest  Pani/Pana zgoda.

4)  Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

5)  Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania procesu rekrutacji oraz 2 miesięcy od dnia jej zakończenia, nie dłużej jednak, niż 12 miesięcy od dnia złożenia przez Panią/Pana aplikacji o przyjęcie do pracy;

6)  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;

7)  Cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

9)  Administrator nie stosuje „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.


W drodze konkursowej wyłoniony został kandydat: mgr Kamila Kotowicz.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane