W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umw.edu.pl

 

Zamówienia publiczne:

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

https://www.umw.edu.pl/zamowienia-publiczne

Informacja dla Wykonawców w sprawie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem środków komunikacji elektronicznej w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Informujemy, że w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zwanym dalej "Zamawiającym", postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte od dnia 1 stycznia 2021 roku, o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych, prowadzone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Przetargowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://umed-wroc.logintrade.net i w sposób określony w Instrukcjach dla Wykonawców dostępnych pod adresem: 

https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. W celu złożenia, wycofania oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert, Wykonawca musi posiadać konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy. Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie. 

Prawidłowym złożeniem ofert oraz dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę za pomocą środka komunikacji elektronicznej jest ich złożenie pod adresem: 

https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy danego postępowania. 

Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

Przypominamy, że w wypadku zamówień publicznych:
- których wartość jest równa lub przekracza progi unijne (w tzw. procedurze unijnej), oferty i jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tzn. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
- których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych (w tzw. procedurze krajowej), oferty i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tzn. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe wymagania odnoszące się do formy pozostałych informacji, oświadczeń lub  dokumentów składanych w toku postępowania, znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla danego zamówienia. 
W związku z powyższym, przypominamy zatem, że dla udziału Wykonawcy w postępowaniach unijnych konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, natomiast w postępowaniach krajowych konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: https://www.nccert.pl/index.htm. Obowiązujące są również podpisy wydane przez kwalifikowane podmioty w innych krajach.

Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert znajduje się na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem internetowym: https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.

Powiadom znajomego